Laatste nieuws

Uitbreiding Mobiele Container Reparatie Team:

Groenenboom breidt het Mobiele Container Reparatie Team uit met een extra volledig geoutilleerde Renault Master Bus.lees meer

Disclaimer

Algemeen:

De site www.groenenboomcs.nl wordt beheerd door Container Service C. Groenenboom bv. Op het gebruik in de ruimste zin van deze site, zijn volgende voorwaarden alsmede het Nederlands recht van toepassing.

Informatie:

De informatie op deze site is slechts bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Container Service C. Groenenboom bv neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze site de grootste zorgvuldigheid in acht, desondanks staat Container Service C. Groenenboom bv niet in voor de juisheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Gekoppelde sites:

Op de site wordt, naast verwijzingen naar websites van zusterbedrijven, tevens verwezen naar informatie, producten en diensten van derden. Dit houdt niet in dat Container Service C. Groenenboom bv door deze verwijzing naar informatie, producten en diensten van derden instaat voor de inhoud van deze sites, noch dat deze sites zijn verbonden aan Container Service C.Groenenboom bv. Wanneer u gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, geschiedt dit geheel voor eigen risico.

Intellectuele eigendom:

Container Service C. Groenenboom bv behoudt alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze site ( waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo's ). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële , informatieve en persoenlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Container Service C. Groenenboom bv te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Aansprakelijkheid:

Container Service C. Groenenboom bv, noch haar functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers is/ zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook , die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site of andere daaraan gekoppelde sites. Container Service C. Groenenboom bv aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze site, de informatie die op of middels deze site ter beschikking wordt gesteld.